Społeczeństwo versus Państwo

Według ogólnie przyjętej definicji termin społeczeństwo obywatelskie to takie, w życiu którego rolę i ingerencję państwa, czyli władzy polityczno-instytucjonalnej w życie jednostek More »

Grupy łowiecko-zbierackie

Jedną z najbardziej pierwotnych form społecznych w ramach najstarszego społeczeństwa rolniczego jest społeczeństwo zbieracko-myśliwskie. Istniało do najwyżej do More »

Społeczeństwo rolnicze

Społeczeństwo rolnicze stanowi jeden z typów społeczeństwa tradycyjnego, czyli istniejącego przed społeczeństwem przemysłowym. Rolnicza organizacja powstała w skutek More »

Cechy społeczeństwa tradycyjnego

Społeczeństwo tradycyjne charakterystyczne jest dla czasów przedindustrialnych, a współcześnie występuje rzadko w nieco zmienionych formach wśród rozmaitych More »

Społeczeństwo nowoczesne

Jednym z najnowszych określeń używanych w stosunku do społecznej organizacji jest termin społeczeństwo nowoczesne. Ma ono realizować system bardzo złożony, charakteryzujący się More »

 

Społeczeństwo versus Państwo

Według ogólnie przyjętej definicji termin społeczeństwo obywatelskie to takie, w życiu którego rolę i ingerencję państwa, czyli władzy polityczno-instytucjonalnej w życie jednostek

Grupy łowiecko-zbierackie

Jedną z najbardziej pierwotnych form społecznych w ramach najstarszego społeczeństwa rolniczego jest społeczeństwo zbieracko-myśliwskie. Istniało do najwyżej do

Społeczeństwo rolnicze

Społeczeństwo rolnicze stanowi jeden z typów społeczeństwa tradycyjnego, czyli istniejącego przed społeczeństwem przemysłowym. Rolnicza organizacja powstała w skutek

Cechy społeczeństwa tradycyjnego

Społeczeństwo tradycyjne charakterystyczne jest dla czasów przedindustrialnych, a współcześnie występuje rzadko w nieco zmienionych formach wśród rozmaitych

Społeczeństwo nowoczesne

Jednym z najnowszych określeń używanych w stosunku do społecznej organizacji jest termin społeczeństwo nowoczesne. Ma ono realizować system bardzo złożony, charakteryzujący się

Społeczeństw tradycyjne a nowoczesne

Społeczeństwo nowoczesne stanowi etap pomiędzy społeczeństwem tradycyjnym a ponowoczesnym. Staje w opozycji do poprzedniej organizacji życia pod względem społecznym, gospodarczym,